Cykeltur til Nordiskpark
Tur i skoven onsdag d.11
Velkommen til Børnehuset Spangsdal

Børnehuset Spangsdal er en selvejende daginstitution for børn i alderen 0-6 år med den dejligste beliggenhed i nærheden af skov og sø. Lokalerne er lyse og venlige og vores store spændende legeplads giver god mulighed for leg og fysisk udfoldelse.

Vuggestuegruppen er normeret til ca. 24 vuggestuebørn, og vi tilbyder legestue for kommende vuggestuebørn og deres forældre for at gøre overgangen fra hjem til vuggestue tryg for alle.

Børnehavegruppen er normeret til ca. 57 børnehavebørn, og der er i øjeblikket ledige børnehavepladser :-)

Vi prioriterer tætte relation mellem pædagog, barn og forældre ved at pædagogen som udgangspunkt følger barnet igennem de tre år i børnehaven. 

Ring til os på 87871315 og aftal en tid med Hanne. Hun giver gerne en rundvisning.

Vi tegner fødder
En tur ved myretuen tirsdag d. 17.marts 2015
Vi arbejder med æggebakker m.m.
En formiddag i puderummet
En dejlig forårsdag på legepladsen
Børnehuset Spangsdal - et godt sted at være
Billeder fra turen tirsdag og matematik mandag.
Cykeldag

I Børnehuset Spangsdal er der primært ansat pædagoger, som har særlige kvalifikationer i forhold til børn sproglige udvikling, motoriske udvikling og i forhold til at støtte børn med særlige udfordringer. Pædagogerne tilrettelægger dagligt projekter og temaer med fokus på børnenes læring og interesse.

Børnehavegrupperne er aldersopdelte og det er som udgangspunkt de samme to primærpædagoger, som følger børnegruppen igennem dagen. Pædagogerne tilrettelægger målrettet aktiviteter til den enkelte aldersgruppe og samtidigt understøttes ligeværdige legerelationer.