Om Spangsdal

Her møder du dygtige og veluddannede pædagoger, som arbejder målrettet med den pædagogiske indsats i forhold til børnegrupperne og i forhold til tiltag som tilgodeser det enkelte barns særlige behov.

Pædagogerne tilbyder forældresamtaler ca. én gang om året, samt efter behov. I har altid mulighed for at lave en aftale med pædagogen om en samtale eller pædagogen inviterer Jer til en ekstra samtale.

Instutitionen prioriterer barnets trivsel, udvikling og læring meget højt. Hver dag har pædagogerne tilrettelagt projekter, aktiviteter og tiltag, som fremmer børnenes læring.