Forældresamarbejde

I Spangsdal lægger vi stor vægt på at skabe nogle rammer, hvor både børn og forældre oplever en varm, respektfuld og åben atmosfære, fordi vi mener, at det er udgangspunktet for at skabe en tryg, lærerig og morsom hverdag for børnene.

Velkomst samtale: Pædagogerne inviterer Jer på besøg i institutionen inden Jeres barn skal begynde hos os. Ved velkomstbesøget får I et lille indblik i hvoerdagen, hvilke voksne som skal passe barnet, og I møder nogle af børnene i gruppen. Vi taler også om barnets små vaner og hvad der ellers er vigtigt for institutionen at vide om Jeres barn.

3. måneders samtale: Når barnet har gået i institutionen i ca. 3 måneder, indkalder personalet til en forældresamtale, hvor formålet er at tale om, hvordan opstarten har været og om hvordan barn og forældre er faldet til i institutionen.Forældre samtaler: Der tilbydes mindst én forældresamtale om året. Ved samtalen deltager barnets kontaktpædagog og evt. lederen. I kan altid forvente, at vi informerer jer, hvis der opstår en speciel situation med jeres barn, eller hvis barnet ikke trives.

Overleveringssamtale ved skolestart: Ved forældresamtalen i foråret, inden skolestart, udarbejder pædagogen og forældrene i samarbejde en handleplan for det enkelte barns skolestart, og der udarbejdes også et overgangsskema med de informationer, som er vigtige at videregive til skolen i forbindelse med barnets skolestart. Ved den efterfølgende overleveringssamtale inden skolestart deltager forældrene, pædagogen og klasselæreren.

  

Forældremøder: Forældremøderne er det forum, hvor alle forældre har mulighed for at få at vide, hvad der sker i institutionen. Personalet  fortæller om institutionens dagligdag og arrangementer, holdninger og trivsel. Bestyrelsesmedlemmerne fortæller også om, hvad de har arbejdet med i den mellemliggende periode. På forældremøder har I mulighed for selv at tage emner op, som I gerne vil have drøftet i et større fællesskab.

Institutionsbestyrelsen i Spangsdal holder hvert år inden udgangen af september måned et forældremøde for hele institutionen. Ved dette møde er der bl.a. valg til Spangsdals institutionsbestyrelse.  

Pædagogerne i de enkelte børnegrupper holder også et kort fyraftens-forældremøde i løber af efteråret, hvor pædagogerne fortæller om det pædagogiske arbejde, særlige indsatsområder samt gruppens arbejde med den pædagogiske læreplan.