Sprog

Pædagogerne arbejder bevidst og aldersdifferentieret med sprog. Hver dag læses der højt i grupperne. Ofte tilrettelægges der forløb med en lille børnegruppe, hvor der arbejdes med dialogisk læsning og Sprogkufferter.

Børnene lære tidligt bogstaverne at kende via materialet "Hit med lyden", som er gennemgående i hele institutionen. Pædagogerne opfordrer børnene til at skrive navn på tegninger mm.

Pædagogerne laver en sprogvurdering af barnet ved 3 års alderen og igen ved 5 års alderen. Sprogvurderingent identificerer barnets udvikling i forhold til fire sproglige dimensioner; de produktive, receptive, lydlige og kommunikative kompetencer. Det giver grundlag for at tilrettelægge den indsats som barnet har brug for i forhold til at fremme den sproglige udvikling.