Matematisk opmærksomhed i børnehøjde

Helt basale daglige gøremål skal skærpe børnenes opmærksomhed på matematiske begreber.

Børnehuset Spangsdal deltog i 2015 i et pilotprojekt i Viborg Kommune omkring matematisk opmærksomhed i børnehøjde.

Formålet med projektet var at øge opmærksomheden på at inddrage en matematisk opmærksomhed i den pædagogisk praksis bl.a. ved at arbejde med forskellige spil og skærpe opmærksomheden på de matematiske begreber.

Hensigten med projektet var at skabe tryghed ved begrebet matematisk opmærksomhed som et naturligt værktøj til at støtte alle børns udvikling.Baggrund og ekspertudsagn

De seneste år er forskningen i børns matematiske udvikling fra 0-6 år i de nordiske lande intensiveret. Den teoretiske og praktiske tilgang til tidlig matematik er i en forandringsproces fra fokus på progressionsorienteret talindlæring til en bred opmærksomhed på en parallel udvikling indenfor 4 matematiske forudsætninger:

• Konkrete hverdagserfaringer med tal, rum og form

• Et sprog til før-faglige matematiske begreber

• Og en trænet arbejdshukommelse

• Praktiske og kropslige erfaringer med matematikken